PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY 2018

Jesteś tu: » Strona startowa » PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY 2018

PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY 2018

Przedstawiamy szczegółowy program Zielonej Szkoły 2018 – ,,NAD NIEMNEM” Zielona Szkoła w Roku dla Niepodległej w roku 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości „Są takie miejsca, gdzie dotykając kamieni, czuje się pulsujący jeszcze nerw historii splecionej z wiarą przodków i nadzieją na lepsze jutro".

1 dzień 21 maja 2018r.

 Wizna – Polskie Termopile.

630 – zbiórka przed szkołą (umożliwić wjazd autokaru na starą drogę)

700 – wyjazd z Kuklówki

Kuklówka – Góra Strękowa (ok 250km -5h)

1200-1230 - Strękowa Góra miejsce walk kampanii wrześniowej 1939r. Na wzgórzu  126 ważny

       punkt oporu wojsk polskich na linii obronnej „Wizna”. Ruiny schronu, bohaterska                 

                   śmierć kpt. Władysława Raginisa. Naturalny punkt widokowy na dolinę Narwi.

1230-1330 – Strękowa Góra – twierdza Osowiec (30km). Zajęcia w Biebrzańskim  Parku                     

                   Narodowym.

1330-1530 – Twierdza Osowiec – Jeleniewo (108 km) zakwaterowanie, spacer po Jeleniewie: 

                   cmentarz żydowski założony w XVIII w., zwiedzanie zabytkowego kościoła  

                   Najświętszego Serca Pana Jezusa, w jego wieży znajduje się największa w Polsce

                   kolonia rozrodcza nietoperza nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme).

                   Obiadokolacja.

2100-2130 – przygotowanie do snu

2200  -  cisza nocna

 

2 dzień 22 maja 2018r.   

Wilno śladami wybitnych Polaków i znanych postaci historycznych

Jeleniewo – Troki – Wilno – Jeleniewo

540 – pobudka

600-620 – śniadanie

630 – wyjazd na Litwę

630-930 – Jeleniewo – Troki (pierwsza stolica Litwy)  (167km)

930-1000 - posiłek

1000 (1100 cz. litewskiego) - spotkanie z przewodnikiem

1000-1200 -  Zamek gotycki na wyspie (rezydencja księcia Witolda i królów polskich -
                   z zewnątrz).

                Zapoznanie się z historią i życiem Karaimów (domy karaimskie, kienessa.)  Pałac

                Tyszkiewiczów w Zatroczu (z zewnątrz).  Zakup pamiątek.

1200-1240 – Troki – Wilno (30 km)

1300-1700 –  Zwiedzanie Wilna:

 Ostra Brama (kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej) - cerkiew św. Ducha (pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie) - klasztor bazylianów (tu był więziony A. Mickiewicz z przyjaciółmi) -  ratusz (tu był dyrygentem S. Moniuszko) - dawna dzielnica żydowska - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (znajduje się oryginał obrazu „Jezu, ufam Tobie”) – spacer ul. świętojańską, Zamkową, Bernardyńską (miejsca związane z A. Mickiewiczem,
J. Słowackim, J.I. Kraszewskim, S. Moniuszką, Cz. Miłoszem) – Uniwersytet Wileński
(tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, Cz. Miłosz) – pałac prezydencki (tu mieszkał Napoleon, J. Piłsudski) – podwórko Alumnatu-  katedra św. Stanisława z piękną kaplicą św. Kazimierza (nekropolia królów polskich) – zakątek gotycki i pomnik A. Mickiewicza -  Zarzecze (romantyczna dzielnica z mostkami „miłości”) – Muzeum Bursztynu (bezpłatnie) - cmentarz na Rossie (spoczywa tu wielu wybitnych Polaków). Kościół św. Piotra i Pawła.

1700- 2000 – Powrót do Jeleniewa

2030 – Obiadokolacja

 

3 dzień 23 maja 2018r.

Nad Niemnem

Jeleniewo – Druskienniki

600 – pobudka

630 -650 - śniadanie

700 -  wyjazd do Druskiennik

 700-900 – Jeleniewo – Łoździeje – Druskienniki (ok. 100km)

Druskienniki – miasto królewskie, uzdrowisko położone  nad rzeką Niemen. 9 sanatoriów (borowina). W 1794r, na mocy  dekretu króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Stanisława Augusta Druskienniki zyskały status miejscowości leczniczej. Popularność uzdrowiskowa wzrosła dzięki Józefowi Piłsudskiemu. Józef Piłsudski honorowym obywatelem miasta. Dworek Piłsudskiego ,,Poganka” został wyburzony w 1964r. W Druskiennikach bywali: Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Moniuszko, Juliusz Osterwa, Hanka Ordonówna, Eliza Orzeszkowa autorka powieści nad ,,Niemnem” – historia Jana i Cecylii to czasy Stanisława Augusta.

900-1000 (cz. litewskiego) – spotkanie z przewodnikiem

- Aquapark – 2h

- rejs po rzece Niemen

- przejazd linową kolejką gondolową nad Druskiennikami – Snow Arena

- grające fontanny, niebieska cerkiew i inne atrakcje

1500-1900 – powrót przez Sejny – Giby – pomnik pomordowanych przez NKWD

- nawiedzenie bazyliki w Sejnach

- zakup sękaczy

1900 – obiadokolacja

 

4 dzień 24 maja 2018r.

Przez Suwalski Park Krajobrazowy

700 – pobudka

730-750 – śniadanie

800- wyjazd

800 – 815 Jeleniewo – Gulbieniszki (6 km)

815-915-wejście na Cisową Górę (Suwalska Fudżijama)

915-930 – Gulbieniszki – Tartak Rutka (7 km)

930-1000 – zakup serów

1000-1030 - Tartak Rutka (11km)Wiżajny (3 km)

                     Bolcie – „Wisztyniec” (Trójstyk granic Polski, Litwy, Rosji)

1030-1100 – posiłek

1000-1130 – spacer do Trójstyku trzech granic

                   (W Bolciach na  parkingu uśmiech do kamery, bo mogą zobaczyć Cię rodzice)

1130-1200 - Bolcie – Stańczyki (22km)

1200-1300 – Stańczyki – spacer po wiaduktach (wiadukty wykorzystano w filmie ,,Ryś” Tyma)

1300-1340 - Stańczyki - Bachanowo (21 km)

1340-1400 – posiłek

1400-1500 - spacer nad Jez. Czarna Hańcza

1500-1600 – głazowisko Bachanowo

1600-1630 – Bachanowo – Jeleniewo (12km)

1630-1830 – gry i zabawy

1830 – obiadokolacja

1900-2000 – pogodny wieczór

2000-2100 – pakowanie

2200 – cisza nocna

5 dzień 25 maja 2018r.  

Wart Pac pałaca, a pałac Paca.

7.00 – pobudka

7.30 – 8.00 – śniadanie

8.30 – wyjazd

8.30-9.00 – Jeleniewo (12km) – Suwałki

9.00-10.30 -  Suwałki – Muzeum M. Konopnickiej autorki pieśni hymnicznej ,,Rota”

10.30-11.00 – Suwałki – Dowspuda (20 km)

11.00-11.30  - posiłek

11.30-12.00 – zwiedzanie ruin pałacu Paca (neogotyk)

12.00-18.00 – Dowspuda- Kuklówka (305 km)

 

 

 

ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH

 

 

 

                                                                                                Irena Skowrońska

Opracowanie: szkolnastrona.pl