Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

HASŁO NA LISTOPAD


"Historia nauczycielką życia"


ROK DLA NIEPODLEGŁEJ


UWAGA 7 listopada o godzinie 11


PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY


Zapraszamy
 


Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
czytaj więcej

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszej szkole 26 czerwca 2015 roku.

OSTATNI DZWONEK 2015
czytaj więcej

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć i wydarzeń przygotowaną dla dzieci i dorosłych na wakacje w Gminnym Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach.

czytaj więcej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 281, poz. 2781) ,  Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Radziejowicach zawiadamia o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

STYPENDIA SZKOLNE
czytaj więcej

Szkolne Igrzyska Olimpijskie w naszej szkole

 I Szkolne Igrzyska Olimpijskie rok  2013 ,, Kibic fair play

II Szkolne Igrzyska Olimpijskie rok 2014 ,,Fair play i Ty” czyli sportowiec fair play

III Szkolne Igrzyska Olimpijskie rok 2015  ,,Nektar i ambrozja” – promocja zdrowego żywienia

III Szkolne Igrzyska Olimpijskie – Nektar i ambrozja dla sportowców  01.06.2015r.

 

PROGRAM III SZKOLNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl